Syysvuosikokouksen päätöksiä v:lle 2018

Seuran syysvuosikokous 12.12.2017 valitsi Seppo Ala-Siurun jatkamaan seuran puheenjohtajana vuosiksi 2018-2019. Johtokunnan jäseniksi valittiin Pekka Aaltonen, Markus Lappalainen, Jari Schultz, Katja Tuominen ja Outi Tuominen. Johtokunnassa jatkavat vuoden 2018 loppuun Arto Elonen, Annika Hakala ja Timo Hakala.  Johtokunnan varajäseninä toimivat Elina Anttila, Titta Koskinen, Anne Seikkula ja Reima Suominen.  Seuran toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Jari Valtonen.  Kokouksessa hyväksyttiin seuralle myös uudet toimintasäännöt.