Syysvuosikokouksen päätöksiä 13.12.2016

Syysvuosikokous 13.12.2016 valitsi seuran johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2017-18 Arto Elosen, Annika Hakalan , Timo Hakalan ja Topi Hellstenin sekä varalle Elina Anttilan ja Outi Tuomisen. Johtokunnassa jatkavat vuoden 2017 loppuun Jari Lehtinen, Heli Lehtonen, Anni-Manta Ruohola ja Jari Schultz sekä varajäseninä Pekka Aaltonen ja Reima Suominen. Seuran puheenjohtajana jatkaa Seppo Ala-Siuru